Arbeidsgiver - ikon

Trygghet for

Arbeidsgiver

Er din bedrift på jakt etter nye medarbeidere? Har dere utfordringer med sykefravær eller ønsker dere hjelp til å forebygge sykefravær? Står din bedrift foran en omstilling og trenger bistand til å gjennomføre tiltak for å redusere uheldige konsekvenser av omstillingen? Da kan A2G Kompetanse være en lønnsom samarbeidspartner for deres bedrift. Vi har lang erfaring med og god kompetanse på rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, karriereveiledning, sykefraværsoppfølging, arbeidsplassvurdering, tilrettelegging og tilpasning av arbeidssituasjoner, HR-rådgivning og veiledning knyttet til HMS og arbeidsmiljø. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Underleverandør BHT

Vi har et samarbeid med Raft-klinikken BHT og leverer et fullverdig og konkurransedyktig tilbud som bedriftshelsetjeneste.

Tilrettelegging / ergonomi

Ergonomi, løfteteknikk og forflytning

Arbeidsmiljø

Kurs innen samtaleteknikk

Kosthold og trening

Trening
Gruppetrening

Sykefraværsoppfølging

Deltakelse i dialogmøter