Arbeidsgiver - ikon

Trygghet for

Arbeidsgiver

Er din bedrift på jakt etter nye medarbeidere? Har dere utfordringer med sykefravær eller ønsker dere hjelp til å forebygge sykefravær? Står din bedrift foran en omstilling og trenger bistand til å gjennomføre tiltak for å redusere uheldige konsekvenser av omstillingen? Da kan A2G Kompetanse være en lønnsom samarbeidspartner for deres bedrift. Vi har lang erfaring med og god kompetanse på rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, karriereveiledning, sykefraværsoppfølging, arbeidsplassvurdering, tilrettelegging og tilpasning av arbeidssituasjoner, HR-rådgivning og veiledning knyttet til HMS og arbeidsmiljø. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Karriereveiledning

Karriereveiledning tilbys til personer som skal gjøre valg knyttet til arbeid eller utdanning, enten det er snakk om bytte av jobb, tilbakeføring til jobb eller velge yrke for første gang.

Målene med veiledningen er: