Arbeidsmiljø

Kurs innen samtaleteknikk

Kurs innen dialogverktøy og samtaleteknikk
Kommunikasjonsferdigheter er svært viktig i arbeidslivet. Det er en kunst å meddele informasjon, forventninger og følelser.

Vi tilbyr kurs over 3 dager med hovedfokus på kommunikasjon.

Kurset vil egne seg for personer der kommunikasjon og samhandling er en viktig del av jobben. Dersom du har lederansvar og er opptatt av samspillet mellom deg og dine medarbeidere, kan dette være et kurs for deg.

Kurset vil være praktisk rettet med vekt på å øke forståelsen av det som skjer i kommunikasjon mellom mennesker. Det vil bli lagt opp til erfaringslæring for å oppøve kommunikative ferdigheter, med øvelse i dialog og autentiske samtaler.

Dette kurset kan stå alene, men det kan også være et basiskurs for å kunne bygge videre med kurs innen madarbeidersamtale eller den vanskelige samtalen.

Medarbeidersamtale
Dette kurset er for alle som har ansvar for å ha medarbeidersamtaler, og vil fokusere på hva som skal til for å skape et klima preget av åpenhet og fortrolighet. Kurset er praktisk rettet og vil gi mulighet til å utforske ulike måter å kommunisere på, med vekt på kontaktkompetanse. Målet er å gjøre medarbeidersamtalen til en samtale som kan bidra til å skape gode arbeidsrelasjoner, faglig og personlig utvikling.

Den vanskelige samtalen
Kurset er spesielt tilrettelagt for ledere som ønsker økt kompetanse og mot til å «ta tak» i problematiske situasjoner på sin arbeidsplass. Hvordan møte utfordringen før den vokser til et stort problem? Vi vil fokusere på hvordan du kan takle dine egne følelser samtidig som du både er tydelig i kommunikasjonen og i stand til å møte den andres reaksjoner.

Konflikthåndtering
Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Måten vi møter konflikter på vil være avgjørende for om det blir et arbeidsmiljøproblem. For mange ledere kan dette være en utfordring. Konflikthåndtering kan læres.

Kurs i konflikthåndtering
Kurset er spesielt tilrettelagt for ledere som ønsker å utvikle sitt repertoar til å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Teoretisk kunnskap vil være bakgrunn, men det er gjennom praktisk tilnærming og øvelse en kan opparbeide seg trygghet og erfaring til å mestre konfliktfylte situasjoner.

Bistand i konflikter internt på arbeidsplassen
Selv om konflikter er en naturlig del av de fleste arbeidsmiljø, hender det at konfliktene er vanskelig å håndtere internt. Kanskje er situasjonen fastlåst og har pågått over lang tid. Kanskje er lederen for involvert til at han/ hun har den nødvendige distanse som trengs for å bidra til å løse konflikten. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å få hjelp utenfra.

Samarbeid
I jobbhverdagen er det å foretrekke å ha mennesker rundt oss som vi jobber bra sammen med. Godt teamarbeid kan føre til vesentlig forbedring av produktivitet, kvalitet og kundetilfredshet.

Vi tilbyr to dagers workshop om å samarbeide i team.

Gjennom bruk av LIFO® Metoden (Life Orientations), vil hovedfokus være å skape større innsikt i egen adferd og større forståelse om hvordan din adferd påvirker andre. I tillegg bidrar bruk av LIFO® Metoden til mer effektiv kommunikasjon, samhandling og forståelse i lederteam og grupper.

LIFO®Metoden er en adferdsansalyse som:

  • Fokuserer på den enkeltes styrker - samt mulige overdrivelser
  • Identifiserer den enkeltes foretrukne adferd brukt i jobb og privatliv
  • Er et verktøy for å øke effektiviteten i kommunikasjon med andre

LIFO® Metoden identifiserer dine preferanser

  • Når ting går bra
  • Når det er stress eller konflikter

Denne workshopen vil egne seg for team eller grupper som i sitt daglige arbeid er avhengig av å samarbeide. Gjennom disse to dagene vil vi arbeide med praktiske øvelser som utforsker samhandlingen i gruppen. Hvordan bli bevisst styrkene til personene i teamet? Hvordan utnytte styrkene bedre og jobbe mer effektivt sammen?