Kosthold og trening

Trening
Gruppetrening
Gi de ansatte et deilig avbrekk med en «Power break». Øvelsene vil være tilpasset det arbeidet som blir utført på arbeidsplassen. Målet er å øke bevisstheten rundt måten man bruker kroppen på i arbeid, forebygge inaktivitet, øke samhold blant de ansatte og forebygge arbeidsrelaterte overbelastninger.

Vi kan også tilby en treningstime i uken, i arbeidstiden eller rett etter jobb. Dette er et gode svært mange ansatte ønsker. Samtidig gir det positive helsegevinster og bidrar til økt trivsel. Vi kan tilby gruppetrening ledet av fysioterapeut innen følgende områder:

  • Fysiopilates
  • Basistrening
  • Styrke- og kondisjonstrening
  • Stavgang/ tur

Individuell trening med fysioterapeut
Fysioterapeut kan sette opp et treningsprogram som bidrar til å styrke arbeidsevnen til den ansatte, på bakgrunn av helsemessige problemstillinger. Øvelsene vil ta utgangspunkt i funksjonell trening, noe som vil si at den er overførbar til hverdags- og arbeidsliv. Dette kan være trening i slynge eller på matte/ gulv med strikk, vekter og baller. Vi kan også tilby fysiopilatestrening individuelt.

Kosthold
Kostholdet vårt har mye å si for helse, overskudd og livsglede. Det påvirker også immunforsvar og et balansert kosthold kan forebygge sykdom. Vi tilbyr kostholdskurs eller individuell veiledning innen kosthold/ ernæring. Undervisning/ veiledning gis av ernæringsfysiolog.

Kostholdskurs vil inneholde:

  • De ulike næringsstoffene/ hvilke egenskaper de har
  • Gevinstene av et sunt kosthold
  • Sammensetning av måltider/ måltidsrytme
  • Hvordan tilberede mat på en sunn måte
  • Hvordan lese varedeklarasjoner
  • Motivasjon til å komme i gang/ motivasjon til å fortsette

Ernæringsfysiolog
Individuell veiledning innen kosthold/ ernæring
Ernæringsfysiolog gir veiledning til personer som har spesielle ernæringsbehov på grunn av ulike sykdomstilstander som for eksempel overvekt, allergier/ intoleranse, cøliaki, nyresykdom, hjertesykdom, diabetes, mage-tarmsykdom/ problemer, stoffskiftesykdommer og revmatiske sykdommer.

Vi tilbyr også veiledning til personer som er friske og uten særskilte behov, men som ønsker veiledning for å forbedre sitt kosthold.

Stressmestring
Kurs i stressmestring
For de fleste som er i arbeid, er det vanskelig å unngå opplevelsen av stress i livet. Det er mange forventninger og krav som stilles til oss, både i arbeids- og privatliv. I perioder kan dette toppe seg. Det er imidlertid ulike måter å takle stress og belastninger på. Hvilke valg man gjør og hvilke tiltak man setter i verk vil være avgjørende for om stresset påvirker helsen.

Vårt kurs passer for personer som ønsker å bedre evnen til å regulere og håndtere stress i hverdagen. Vi vil gi innsikt i praktiske verktøy som kan benyttes for å mestre stress og belastninger knyttet til helse, arbeids- og privatliv. Målene er å få en forståelse av begrepene stress-og belastning, gjenkjenne symptomer, identifisere kilder, utvikle en verktøykasse og trene på å bruke verktøyene.

Undervisningen bygger på en helhetlig tankegang og har et arbeidsrettet fokus. Det gis opplæring i avspenningsteknikker/ mindfulness.

Vi kan tilby skreddersydde bedriftsinterne kurs i tillegg til annonserte kurs.

Individuell veiledning

Vi tilbyr individuell veiledning innen stress-og belastningsmestring. Hva som vektlegges i denne veiledningen tilpasses aktuell person.

Avspenning og mindfulness
I noen tilfeller kan muskelspenninger/ anspenthet være en viktig årsak til helseplager. Opplæring i avspenningsteknikker og oppmerksomhetstrening (mindfulness) kan da være til god hjelp.

Mindfulness handler om å trene sinnet til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Mindfulness kan oversettes til «oppmerksomt nærvær». Ved å beherske disse teknikkene, vil man oppnå forbedret konsentrasjon, økt mentalt overskudd og redusert følelse av negativt stress.

CD med øvelser deles ut, for lettere å kunne trene på teknikkene hjemme eller på arbeidsplassen. CD`en er produsert av Din Jobbhelse.

Helsekampanjer
Målet med en helsekampanje er å sette fokus på livsstil og motivere de ansatte til å ta godt vare på sin egen helse.

Sykepleier måler blodtrykk, blodsukker og kolesterolverdi. Tilbakemelding på verdiene som måles gis med det samme.

Ernæringsfysiolog vil ved hjelp av et måleinstrument kartlegge muskelmasse, fettprosent, kroppsbalanse og vekt. Test, avlesing og tilbakemelding av resultater gjøres på stedet. Der det avdekkes behov, vil en oppfølgingssamtale med relevant fagpersonell på ca 30 minutter i etterkant anbefales.

Målingene som utføres i løpet av helsekampanjen kan avdekke eventuelle varselsignaler hos ansatte. Dette kan dermed bidra til at vedkommende tar tak i helsesituasjonen før det utvikler seg til sykdom.

Ansatte som ikke ønsker å utføre målinger, kan komme for å stille spørsmål angående egen helsesituasjon.

Det serveres frukt, deles ut brosjyrer og gis råd om ernæring og trening under helsekampanjen.