Ringer i vannet

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker er falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Enkelt for bedriftene

Både arbeidstaker og arbeidsgiver nyter godt av Ringer i vannet samarbeidet. A2G bruker mye tid på å bli kjent med bedriften. Vi kartlegger blant annet bedriftens behov, verdier og arbeidsmiljø og det gjøres et grundig arbeid for å finne den beste kandidaten.

Arbeidsgiver får mulighet til å prøve ut kandidatene helt uforpliktende. A2G og de øvrige tiltaksbedriftene i Hordaland som er medlemmer i NHO samarbeider om å finne den beste kandidaten tilpasset den enkelte bedrifts behov.

Fordeler med rekrutteringsavtale

  • Trygg og kostnadsfri rekruttering
  • Fast kontaktperson og tett oppfølging før, under og etter ansettelse
  • Treffsikker kandidatutvelgelse – basert på næringslivets behov
  • Et solid og synlig bidrag som viser at din virksomhet tar sosialt ansvar
  • Lojale medarbeidere som er glade for åfå brukt ressursene sine
  • Tilgang til tiltaksbedriftenes inkluderingskompetanse.

Les mer om Ringer i vannet og hvilke erfaringer bedriftene sitter igjen med.

https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/

Ta kontakt med næringslivskontakt Kjersti Rasmussen på telefon 98262067 for nærmere informasjon.

Kjersti Rasmussen

Kjersti Rasmussen
Nærlingslivskontakt
98262067
Kjersti.Rasmussen@a2g.no