Trygg rekruttering

Bedriften får anledning til å bli kjent med kandidaten i en praksisperiode. I denne perioden har bedriften ikke arbeidsgiver-ansvar. Dersom praksisforholdet ikke fungerer, kan det avsluttes samme dag uten at dette utgjør merarbeid for bedriften.

Vi jobber etter følgende metode:

  1. Kartlegging av bedriftens behov. A2G vil kartlegge bedriften sitt rekrutteringsbehov på kort og lang sikt, hva slags kompetansebehov og ønsker dere har, mulige kvalifiseringsløp (f.eks. arbeidspraksis) i bedriften, osv.
  2. Kandidatutvelgelse til intervju. A2G samarbeider om å finne den best egnete kandidaten til ledige stillinger. Ofte har kandidaten vært gjennom en praksisperiode, og de er allerede godt kjent med hvordan vedkommende fungerer i en arbeidssituasjon.
  3. Kvalifisering/kursing i regi av A2G, eller på arbeidsplassen. Målet er å gi kandidatene relevant kompetanse og ferdigheter slik at mulighetene for å bli ansatt i nettopp din bedrift blir så store som mulig.
  4. Arbeidspraksis og evaluering. Under en arbeidspraksis i din bedrift vil man kunne få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse. Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter.
  5. Ansettelse med oppfølging. Også etter ansettelse, vil A2G følge opp bedriften etter behov. Målet med vårt samarbeid er at bedriften skal få en ny medarbeider som fungerer i jobben og bidrar til verdiskaping i nettopp din bedrift.

Kjersti Rasmussen

Kjersti Rasmussen
Nærlingslivskontakt
98262067
Kjersti.Rasmussen@a2g.no