Innsøker - ikon

For

innsøkere

A2G Kompetanse arrangerer en rekke ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. Vi har et bredt tilbud som omfatter både avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, kvalifisering og opplæring, samt bistand til å finne og/eller beholde arbeid. Vi tilbyr tiltak til personer både med moderate og omfattende bistandsbehov, samt vi har flere tiltak spesielt tilpasset personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom og personer med lese- og skrivevansker. Vi har også tiltak for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP), samt vi tilbyr praksisutplassering for elever i videregående skole. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Ikt-drift

IKT-drift har driftsansvar for det meste av A2Gs it-utstyr. Dette omfatter blant annet pc-er, servere, skrivere og telefoni- og kommunikasjonsutstyr.

Drift

Drift-enheten i A2G består av anleggsgartner, service, vaktmester og renhold.

Profilering- skilt og dekor, gravering og tekstiltrykk

Arbeidet på vår profileringsavdeling  spenner fra å lage det minste postkasseskilt til store fasadeskilt. Her får du mulighet til å avklare videre yrkesvei og opparbeide allsidig erfaring som kan brukes i flere bransjer.

Barnehage

Er du interessert i arbeid med barn og liker å omgås forskjellige mennesker i alle aldre? Da kan arbeid i barnehage være et godt valg for deg.

Kantine og catering

A2G drifter 5 kantiner, hvorav 4 er for eksterne kunder. Våre kantiner er i hovedsak lokalisert i Åsane, Bergen sentrum og Laksevåg. I tillegg til våre kantiner driver vi Kryddar Catering.

Logistikk

Logistikk-avdelingen betjener kunder over hele Hordaland med utgangspunkt i vår lokasjon i Blådalen 39 i Åsane. Vi tilbyr utprøving og opplæring innenfor yrkesområdene transport, lager og produksjon.

Kontor og administrasjon

A2G kan tilby arbeidspraksis og opplæring i kontorrelaterte yrker ved flere av våre avdelinger.