Jobbsøker - ikon

Bredt tilbud for

deg som søker

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også flere spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom eller for personer med lese- og skrivevansker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Avklaring

Avklaring gir en individuell og systematisk kartlegging av deltakerenes arbeidsevne, samt en vurdering av deltakers eventuelle behov for ytterligere bistand for å få eller beholde arbeid.

KVP Avklaring

KVP Avklaring er et tiltak som inneholder avklaring, kurs, arbeidstrening i ordinære bedrifter og tett individuell oppfølging. Målgruppen for tiltaket er deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune.