Jobbsøker - ikon

Bredt tilbud for

deg som søker

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også flere spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom eller for personer med lese- og skrivevansker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Arbeidsutprøving for elever

I samarbeid med Hordaland fylkeskommune tilbyr vi arbeidsutprøving for elever i videregående skole. Tilbudet innebærer arbeidsutprøving og kartlegging for elever med behov for særskilt tilrettelegging.