Jobbsøker - ikon

Bredt tilbud for

deg som søker

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også flere spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom eller for personer med lese- og skrivevansker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Oppfølging - Studier med støtte

Tiltaket er et tilbud til studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å gjennomføre høyere utdanning.

Oppfølging i Rogaland

Dette tiltaket er for deg som i kortere eller lengre tid har stått utenfor arbeidslivet, eller for deg som skal tilbake i arbeid hos egen arbeidsgiver.