Jobbsøker - ikon

Bredt tilbud for

deg som søker

Trenger du bistand til å avklare dine arbeidsmuligheter og hva som kan være riktig jobb for deg? Har du helsemessige utfordringer og trenger å styrke din arbeidsevne? Har du behov for opplæring eller kvalifisering for å komme i arbeid? Eller trenger du hjelp til å finne arbeid eller hjelp til å bli stående i arbeid? Da kan det være vi har det rette tiltaket for deg. A2G Kompetanse har en rekke arbeidsrettede tiltak for deg som er arbeidssøker, sykmeldt, som står i fare for å falle ut av arbeid eller som har nedsatt arbeidsevne. Vi har også flere spesialtiltak for personer med psykiske helseutfordringer, personer med asperger syndrom eller for personer med lese- og skrivevansker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om vårt tilbud.

Ikt-drift

IKT-drift har driftsansvar for det meste av A2Gs it-utstyr. Dette omfatter blant annet pc-er, servere, skrivere og telefoni- og kommunikasjonsutstyr.

Drift

Drift-enheten i A2G består av anleggsgartner, service, vaktmester og renhold.

Profilering- skilt og dekor, gravering og tekstiltrykk

Arbeidet på vår profileringsavdeling  spenner fra å lage det minste postkasseskilt til store fasadeskilt. Her får du mulighet til å avklare videre yrkesvei og opparbeide allsidig erfaring som kan brukes i flere bransjer.

Barnehage

Er du interessert i arbeid med barn og liker å omgås forskjellige mennesker i alle aldre? Da kan arbeid i barnehage være et godt valg for deg.

Kantine og catering

A2G drifter 5 kantiner, hvorav 4 er for eksterne kunder. Vi har også en kiosk i Bjørgvin Fengsel. Våre kantiner er i hovedsak lokalisert i Åsane, Bergen sentrum og Laksevåg. I tillegg til våre kantiner driver vi Kryddar Catering.

Logistikk

Logistikk-avdelingen betjener kunder over hele Hordaland med utgangspunkt i vår lokasjon i Blådalen i Åsane. Vi tilbyr utprøving og opplæring innenfor yrkesområdene transport, lager og produksjon.

Kontor og administrasjon

A2G kan tilby arbeidspraksis og opplæring i kontorrelaterte yrker ved flere av våre avdelinger.