Oppfølging for innvandrere med behov for utvidet bistand

Oppfølging for innvandrere med behov for utvidet bistand skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Aktuelle deltakere er personer med innvandrerbakgrunn som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket kan vare i inntil seks måneder, med mulighet for forlengelse med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges, slik at samlet varighet kan være inntil tre år.

Innholdet i tiltaket består av to deler. Den første delen er et gruppetilbud for personer uten arbeidsforhold. Dette tilbudet er et 4 ukers kurs som gir en grunnleggende innføring i arbeidslivskunnskap i Norge. Hovedtemaer i kurset er arbeidslivskultur og jobbsøking. Språkopplæring og språktrening med mål om å utvide ordforråd er integrert som et viktig element i begge hovedtemaene. Parallelt med kurset blir det gitt individuell karriereveiledning og kartlegging.

I andre del av tiltaket får deltaker oppfølging i arbeidspraksis og/eller arbeid i ordinært arbeidsliv. Målet med tiltaket er at deltaker kommer ut i eller tilbake til ordinært lønnet arbeid. Deltakere som er i praksis vil, hvis de har behov for det, hver fjortende dag få tilbud om samlinger i gruppen.

Tiltaket tilbys i hele Hordaland med utgangspunkt i Bergen, Stord og Voss. Har du spørsmål vedrørende Oppfølging for innvandrere med behov for utvidet bistand ta kontakt med fagsjef Wenche Iren Warberg på mobil 40857695.

  • Formål: Tilrettelagt bistand og oppfølging, med målsetting om å få og beholde lønnet arbeid
  • Målgruppe: Personer med innvandrerbakgrunn som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby Varighet: 6 mnd., med mulighet for forlengelse med ytterligere 6 mnd. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket vare inntil 3 år.
  • Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV
  • Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor