Om oss - ikon

Vi tar

ANSVAR

Vår operasjon

A2G Kompetanse AS er en leverandør av HR-kompetanse og arbeidsrettede tjenester.
Vi bidrar til at flest mulig finner et arbeid som passer for dem. Det er vårt samfunnsoppdrag.

Våre tjenester retter seg mot arbeidsgivere, arbeidstakere og ulike grupper arbeidssøkere.

Vi har bred kompetanse og erfaring fra rekrutterings- og arbeidslivstjenester til arbeidsgivere, kursaktivitet, HR-tjenester, sykefraværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og individuell tilrettelegging i den hensikt at flere får innpass på arbeidsmarkedet.

 

For arbeidsgivere leverer vi rekruttering og arbeidslivstjenester:

 • Rekruttering, der trygghet, forutsigbarhet og kvalitet står sentralt for å dekke definerte behov

 • Du får hjelp til å finne de rette kandidatene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og erfaring

 • Vi tilbyr uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode. 

 • Sykefraværsoppfølging

 • Bedriftshelsetjeneste www.dinjobbhelse.no

 • Outplacment-service der vi kan bidra med prosessen under omstilling og overtallighet

 • Omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet

 • HR-rådgiving i vanskelige personalsaker

 

For arbeidstakere er vi en støttespiller som kan bidra med spesialisert kompetanse innenfor:

 • Karriereveiledning

 • Opplæring i basiskunnskaper

 • Tilpasset veiledning ved helseutfordringer av både fysisk og psykisk karakter

 

Vårt formål er å hjelpe mennesker tilbake til arbeid og aktivitet gjennom omskolering, tilrettelegging, arbeids-utprøving og kvalifisering. Her er noen av våre tilbud til mennesker som søker innpass på arbeidsmarkedet eller ønsker å ta utdanning og som allerede er i kontakt med NAV:

 • Avklare arbeidsevne

 • Karriereveiledning og kartlegging av muligheter på arbeidsmarkedet

 • Styrke arbeidsevne

 • Arbeidstrening og opplæring i arbeidsområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet

 • Bistand til å oppdatere CV og skrive jobbsøknad

 • Bistand til å finne og beholde egnet arbeid

 • Opplæring i basiskunnskaper og støtte ved videregående og høyere utdanning

 • Spesialiserte kurs for innvandrere og opplæring i arbeidsnorsk

 

Hos oss jobber blant annet spesialpedagoger, fysioterapeuter, sosiologer, ernæringsfysiologer, lærere, jurister og sykepleiere.

 

Formål

Selskapet har som formål gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet, å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring. (vedtektene § 2). 

Formålet ivaretas gjennom:

 • tiltaksarrangør for anbudsutsatte arbeidsmarkedstiltak

 • tiltaksarrangør for forhåndsgodkjente arbeidsmarkedstiltak

 • næringsvirksomhet gjennom skreddersydde tjenester til offentlig og privat næringsliv

 

 

Visjon

A2G Kompetanse skal bidra til å skape et arbeidsliv som har plass til alle.

 

 

Verdier

INKLUDERENDE:

Internt: bryr oss om hverandre og  investerer tid i å ha det bra. Hjelper og støtter hverandre. Er rause og relasjonsbyggende. Bruker hverandres nettverk og  jobber opp mot et inkluderende arbeidsliv.

Eksternt: Har god dialog, et godt samarbeid og møter kunder og samarbeidspartnere med vennlighet, interesse og nysgjerrighet.
 

INNOVATIV:

Internt: Skaper trygghet for hverandre, energi og resultater, nye løsninger/nye måter å jobbe på. Skape en «vinnerkultur». Våge å tenke nytt.

Eksternt: Skaper nye muligheter for deltakerne og kunder, skaper nye relasjoner til bedrifter, bidrar til samfunnsansvaret der riktig medarbeider finner riktig plass. Skaper nye veier sammen med kunder, har driv og er innovative.
 

SOLID:

Internt: En trygg arbeidsplass  med etablerte prosedyrer i alle ledd. Fokus på resultater og god forretningsforståelse. Bruke erfaring fremtidsrettet og er markedsorientert.

Eksternt: Troverdig bedrift som leverer kvalitet i alle ledd. Fremstår konsistent og med integritet der løsninger står sentralt i kundeforholdet.

 

 

Kvalitetssystem

A2G Kompetanse er vi svært opptatt av å levere kvalitet i alle våre arbeidsrettede tjenester og vi har siden 2005 vært sertifisert innen EQUASS, et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. I 2017 valgte vi å endre kvalitetsstyringssystem fra EQUASS til ISO 9001:2015. Vi gjennomførte ISO-revisjon i mai 2017 med gode resultater.